TEMPORADA 2020

Normes y Reglaments

ASSEGURANÇA D'ACCIDENT ESPORTIU FACV

Plataforma web tràmit de llicències federades

Consentiment legal Normativa Europea de Protecció de Dades Personals UE 2016/679

Impresos i formularis llicències autonòmiques

Llicència Club Autonòmic

Llicència Autonòmica Atleta

Llicència Autonòmica Monitor/a (FACV)

Llicència Autonòmica Jutge/ssa (FACV)

Impresos i formularis llicències ESTATALS

Llicència Club Estatal

Llicència Estatal Atleta i Trail

Llicència Estatal Entrenador/a

Llicència Estatal Monitor/a (RFEA)

Llicència Estatal Jutge/ssa (RFEA)

Utilització Pistes Atletisme FDM València