NORMES

36º Bases de competició atletisme JE Comunitat Valenciana
36º Jocs Municipals de l'Ajuntamiento de València
Jocs Municipals de l'Ajuntamiento de Castelló
Reglamentació Delegació Territorial de València
Reglamentació Aire Lliure Delegació Territorial de València
Reglamentació Delegació Territorial de Castelló

FORMULARIS I IMPRESOS

Annex 3 [pdf] Registre d'entitat escolar (per a clubs no federats)
Annex 4 [excel] Desglossament de sol·licitud de participació
Annex 5 [pdf] Imprés atleta LOPD FACV

AJUDES ECONÒMIQUES RENDIMENT

Convocatòria, documentació i impresos

WEB

Web JECV Generalitat Valenciana

ASSISTÈNCIA SANITÀRIA

Més informació
   
Organitza